Zakończyliśmy rekrutację – zapraszamy do drugiego projektu

Zakończyliśmy rekrutację do projektu.

Ostatni uczestnicy /-czki kończą staże i niebawem rozpoczną pracę na umowach zawartych bezpośrednio z pracodawcami.

Jeśli jesteś zainteresowany /-a nabyciem nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz zdobyciem zatrudnienia zapraszamy do drugiego projektu „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”.

Skip to content