Formularz zapotrzebowania pracodawcy

  FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCY NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA w ramach projektu:
  „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy” nr POWR.01.02.01-08-0029/18
  Dane pracodawcy
  ZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA  Na danym stanowisku wymagana jest


  OŚWIADCZAM, IŻ DO ROZPOCZĘCIA STAŻU/PRACY ZAWODOWEJ NA OFEROWANYM PRZEZE MNIE STANOWISKU NIEZBĘDNE JEST SPEŁNIANIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

  * Uwaga: Kandydaci na stażystów to absolwenci wyższych uczelni bez doświadczenia zawodowego lub z niewielkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat)


  Predyspozycje zawodowe
  Kluczowe kompetencje zawodowe


  Inne kompetencje zawodowe  Kompetencje/kwalifikacje komputerowe

  Kompetencje językowe


  DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STAŻU*

  W przypadku sprawdzenia się stażysty na oferowanym stanowisku pracy deklaruję jego zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę (co najmniej 1/2 etatu) za wynagrodzeniem zgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

  (* uwaga: preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po stażu)


  Skip to content