By

Competence
Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Ostatni uczestnicy /-czki kończą staże i niebawem rozpoczną pracę na umowach zawartych bezpośrednio z pracodawcami. Jeśli jesteś zainteresowany /-a nabyciem nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz zdobyciem zatrudnienia zapraszamy do drugiego projektu „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”.
Mamy dodatkowe 5 ostatnich miejsc w projekcie, osoby chętne zapraszamy, gdyż projekt dobiega ku końcowi. Przedłużyliśmy rekrutację projektu do maja 2020 roku.
Skip to content